آشنایی با کودهای مورد نیاز گندم آبی

آشنایی با کودهای مورد نیاز گندم آبی

اشتراک گذاری پست

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

برای آشنایی با کودهای مورد نیاز گندم آبی ابتدا باید بدانیم کشت آبی به این صورت است که کشاورزان بایستی خودشان کشت خود را آبیاری کنند. این نوع کشاورزی به کوددهی منظم در مراحل مختلف نیاز دارد. کودهایی از قبیل کود ازته، فسفاته، ریزمغذی‌ها، کود زیستی، آلی، هیومیک و ….

در این مطلب باید توجه شود که روش‌های مصرف کودهای مورد نیاز گندم به صورت زیر تعریف می‌شوند:

بذرمال: آغشته نمودن و مخلوط کردن بذر قبل از کاشت به ماده مورد نظر که موجب حفظ بذر از شرایط استرس‌زای خاک پس از کاشت می‌شود.این به معنی پیش‌گیری از پوسیدگی بذر و بیماری گیاهچه است.

کودآبیاری | Fertigation: کود ابتدا باید در آب حل شده و سپس مورد استفاده قرار گیرد. در این روش کود مورد نظر در مقادیر مناسب و در زمان مناسب در اختیار گیاه قرار می‌گیرد.

محلول پاشی | Foliar application: پاشیدن کود حل شده در آب توسط دستگاه‌هایی مانند سمپاش و یا آبیاری بارانی بر روی گیاه است. محلول پاشی یک روش تکمیلی برای جذب کود از طریق برگ‌ها می‌باشد. زمان مناسب برای این کار هنگام طلوع یا غروب خورشید است که دمای هوا مناسب برای جذب کود توسط گیاهان می‌باشد.

 

مراحل استفاده کودهای مورد نیاز گندم:

 

پیش از کاشت:

مرحله اول کود دهی گندم
مرحله اول کود دهی گندم

دومین آبیاری:

مرحله دوم کود دهی گندم
مرحله دوم کود دهی گندم

شروع پنجه زنی:

 • محرک‌های رشد گیاهی (محلول پاشی)
مرحله سوم کود دهی گندم
مرحله سوم کود دهی گندم

تکمیل پنجه زنی:

 • کود ازته (بصورت سرک)
 • کودهای حاوی عناصر ریزمغذی (محلول پاشی)
 • کودهای قابل حل با پتاسیم بالا (کود آبیاری)
 • محرک‌های رشد گیاهی (محلول پاشی)
مرحله چهارم کود دهی گندم
مرحله چهارم کود دهی گندم

ساقه دهی و قبل از ظهور خوشه:

 • کود ازته (بصورت سرک)
 • کودهای حاوی عناصر ریزمغذی (محلول پاشی)
 • کودهای قابل حل با پتاسیم بالا (آبیاری)
 • اسید هیومیک (محلول پاشی)
مرحله پنجم کود دهی گندم
مرحله پنجم کود دهی گندم

 

دانه بندی:

مرحله ششم کود دهی گندم
مرحله ششم کود دهی گندم

 

شیری یا خمیری شدن دانه:

 • کود ازته (محلول پاشی)
 • کودهای قابل حل با پتاسیم بالا (محلول پاشی)
مرحله هفتم کود دهی گندم
مرحله هفتم کود دهی گندم