همیاری با پژوهشگران

فرم همیاری با پژوهشگران

دانشجویان، دانش‌پژوهان و مبتکران ایده‌های برتر به منظور دریافت 100 الی 200 گرم نمونه اعم از مواد اولیه شیمیایی، معدنی و کود و ریزمغذی‌های کشاورزی برای امور آزمایشگاهی و تحقیقاتی خود می‌بایست فرم “درخواست نمونه” را تکمیل نموده و درخواست خود را ثبت نمایند. کارشناسان کیمیا پارس شایانکار وظیفه‌مند هستند که درخواست‌ها را بررسی و ظرف مدت 72 ساعت اعلام پاسخ ‌نمایند. به منظور پیگیری مراتب می‌توانید پس از 72 ساعت کاری از طریق تلفن و یا ایمیل درج شده در سایت و یا از طریق فرم تماس با ما، تماس حاصل فرمایید.

کیمیا پارس شایانکار به عنوان یک شرکت فعال بخش خصوصی وظیفه ملی خود می‌داند که در راستای ارتقاء علمی و اجرایی نمودن ایده‌ها، نسبت به تأمین بخشی از مواد اولیه آزمایشگاهی مورد نیاز پژوهشگران در صورت موجود بودن و یا امکان فراهم‌سازی آن در راستای همکاری با پژوهشگران اقدام و نمونه در اختیار آنان قرار دهد. بر این باوریم که ضمن همیاری با پژوهشگران در تحقق ایده‌های علمی آنان در کشور به سهم خود نقش آفرین باشیم و امیدواریم این همکاری، ولو اندک کارساز و رهگشا باشد.

همیاری از پژوهشگران

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.