نظر سنجی

« فرم پایش رضایتمندی »

با سلام و احترام،

نظر به اینکه این شرکت در نظر دارد به منظور ارتقای کمیت و کیفیت محصولات، رضایتمندی مشتریان خود را مورد سنجش قرار ‌دهد که بتواند با استفاده از نظرات آنان، موارد ذیل‌الذکر را بهبود بخشد؛ لذا خواهشمند است این پرسشنامه را تکمیل و ارسال فرمائید. یقیناً این همکاری و اقدام شما موجب امتنان و راهگشای ارائه خدمات بهتر در عرضه محصولات این شرکت خواهد بود.

مشخصات
ردیف
موارد ارزیابی
عملکرد
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

چنانچه پیشنهادی در جهت بهبود عملکرد و ارائه کالا و خدمات دارید و یا مطلبی مورد توجه شما بوده است که در این پرسشنامه لحاظ نشده است، لطفاً در این قسمت مرقوم فرمائید:

از اینکه این فرم را صبورانه تکمیل نمودید از شما سپاسگزاریم.