درخواست نمونه کالا

درخواست نمونه کالا

تولیدکنندگان، صادرکنندگان و خریداران محترمی که نیاز به دریافت نمونه کالا اعم از مواد اولیه شیمیایی، معدنی و کود و ریزمغذی‌های کشاورزی دارند، می‌توانند تقاضای خود را ثبت نموده و با پرداخت هزینه آن، نمونه درخواستی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت. با توجه به تنوع و گستردگی کالاها و فراوانی مواد اولیه شیمیایی، معدنی و کود و ریزمغذی‌ها بلحاظ آنالیز، نوع دانه‌بندی، بسته‌بندی، رنگ و غیره، که تأمین یکایک آن‌ها به سهولت امکان‌پذیر نمی‌باشد؛ لیکن این شرکت پیوسته آمادگی دارد نسبت به تأمین و ارائه نمونه “کالاهای آماده ارسال” موجود در وبسایت اقدام بعمل آورد. تأمین نمونه سایر کالاها در صورت موجود بودن، قابل اقدام و انجام خواهد بود.

کیمیا پارس شایانکار وظیفه خود می‌داند که به خریداران داخلی و خارجی در راستای ارائه خدمات به تولیدکنندگان و صادرکنندگان برای بررسی و تست مواد اولیه و حصول اطمینان از کیفیت، نمونه درخواستی آنان را فراهم و در اختیار آنان قرار دهد.

درخواست نمونه

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.