Tag - عرضه کننده سولفات آهن

علائم کمبود عناصر غذایی درختان میوه

در این نوشته برخی از نشانه های کمبود عناصر و ترکیبات مغذی که با بررسی برگ درختان و گیاهان قابل شناسایی است به اختصار آورده شده است.
نشانه های کبود نیتروژن
در صورت کمبود ازت از برگ های پیر به برگ های جوان منتقل شده و علایم کمبود اکثر در برگ های پیر مشاهد می شود توقف رشد و زردی برگ های پایین درخت از علایم کمبود ازت است.
نشانه های کبود فسفر
توقف رشد برگ ها، کوچک شدن برگ ها و ارغوانی شدن […]

ادامه مطلب