Tag - سود پرک صادراتی

خرید سود پرک 98% به شرط آنالیز

تولید و تأمین سود پرک (Caustic Soda)

سود پرک جامد با فرمول شیمیایی NaOH و با خلوص % 1±98 با استفاده از هیدروکسید سدیم مایع (سود مایع) در کارخانجات تولید داخلی کشور به شکل پرک و سفید رنگ تولید می‌شود.
واحدهای تولیدی سود پرک در کشور ماده اولیه خود (سود مایع) را از پتروشیمی اروند و واحدهای تولیدی دیگر از قبیل شیمیایی کلران و شیمیایی صدرا تأمین می‌نمایند و بعضی از واحدهای تولیدی نیز از قبیل نیروکلر، پارس کلر و کلران […]

ادامه مطلب