Tag - ساختار زئولیت

آشنایی با زئولیت

به طور کلی کاربردهای مهم زئولیت در سه بخش جذب، شوینده ها و کاتالیزورهاست.
از جمله مصارف جهانی زئولیت‌ها در سه بخش کاربردی واحد صنعتی، دو جداره کردن پنجره‌ها و به عنوان عامل اتصال دهنده آب در سیستم‌های پلی یورتان است.
زئولیت‌ها در اصل مواد آلومینو سیلیکاتی هستند که دارای ساختار کریستالی می‌باشند آلومینو فسفاتها و سیلیکوآلومینو فسفاتها (SAPO) نیز با ساختار زئولیتی ساخته شده اند ولی هنوز از اهمیت صنعتی برخوردار نیستند.

از لحاظ شیمیایی زئولیت‌ها به کمک نسبت Si/Al موجود […]

ادامه مطلب