Tag - خورندگي

مواد ضدعفونی کننده و گندزدا

مواد ضدعفونی کنندها دسته‌ای از مواد شیمیایی هستند که با اثر بر باکتریها ، ویروس‌ها ، قارچ‌ها ، اسپور باکتریها و سایر اورگانیسم‌ها ، آنها را از بین می برند و یا از رشد آنها جلوگیری می کنند. مواد ضدعفونی کننده ‌ای را که برای سطح پوست و بدن و در بافت‌های زنده استفاده می شوند، ضد عفونی کننده (Antiseptic) می نامیم.
مواد ضدعفونی کننده ابزار ، وسایل ، لباس‌ها ، کاشی ها ، وان حمام ، دستشویی و […]

ادامه مطلب