گوگرد گرانوله پتروشیمی آبادان

آماده ارسال

گوگرد گرانوله پتروشیمی آبادان

فرمول: (S)

آنالیز:  %99.5

بسته بندی : کیسه های 50 کیلویی

  • آنالیز
  • دانلود آنالیز

آنالیز گوگرد

Property Figure
sulfur, % Min. 99.5
ash, % Min. 0.20
organic compounds, % Max. 0.03
acids converted to sulfuric acid, % Max. 0.003
moisture, % Max. 0.2
mechanical impurities Absent
Color Bright yellow

 

 

برای دریافت آنالیز روی دکمه دریافت آنالیز کلیک کنید.

 

دریافت آنالیز