گوگرد گرانوله پتروشیمی تهران

گوگرد گرانوله پتروشیمی تهران

فرمول: (S)

آنالیز:  %99.5

بسته بندی : کیسه های 50 کیلویی

  • توضیحات
  • آنالیز
  • دانلود آنالیز

توضیحات

گوگرد گرانوله پتروشیمی تهران

آنالیز گوگرد

Property Figure
sulfur, % Min. 99.5
ash, % Min. 0.20
Mass fraction of organic compounds, % Max. 0.03
Mass fraction of acids converted to sulfuric acid, % Max 0.003
*Mass fraction of moisture, % Max 1
Presence of mechanical impurities Absent
Color Bright yellow

 

 

برای دریافت آنالیز روی دکمه دریافت آنالیز کلیک کنید.

 

دریافت آنالیز