صادرات و واردات

ارائه خدمات حمل و نقل داخلی و صادراتی

دپارتمان حمل و نقل:
با توجه به اینکه پیوسته حمل و نقل و تحویل به موقع کالا دغدغه تولید کنندگان از یکطرف و خریداران از طرف دیگر می‌باشد و با توجه با شرایط حاکم بر حمل ونقل کشور، ضرورت اعمال مدیریت و هماهنگی بطور پیوسته بر چگونگی و زمانبندی بر حمل و نقل را ایجاب می‌کند و لذا مفتخریم که اعلام نمائیم: کیمیا پارس شایانکار با بهره مندی از دانش و تخصص پرسنل مجرب خود که سالها در این زمینه […]

ادامه مطلب