گل حفاری و افزودنی های آن ( Drilling Fluid Additives)

گل حفاری و افزودنی های آن ( Drilling Fluid Additives)

در حفاری ، روش های مختلفی برای حفاری نفت ، گاز و یا مواد دیگر استفاده می شود که به مقاومت سنگ ، ترکیب کانی شناسی، عمق ، میزان شکستگی و مواد گازی بستگی دارد. استفاده  از گل حفاری و افزودنی های آن امروزه یک ضرورت در صنعت حفاری محسوب می شود.

یک گل حفاری مطلوب و کارساز می بایست دارای این ویژگی ها باشد :

• تجزیه کردن ته چاه و انتقال تراشه های حفاری به سطح زمین
• خنک کردن مته و لوله های حفاری
• روان کردن مته خفاری و لوله های حفاری
•  اندود کردن دیواره چاه و جلوگیری از ریزش چاه و جلوگیری از نفوذ سیال به درون آن (دارای غلظت کافی)
• کنترل فشارهای زیر زمینی
• ترخیص شن و تراشه ‏های حفاری روی الک لرزان
• تحمل وزن لوله‏های حفاری و جداری
• به حداقل رسانیدن ضایعات وارد بر سازند‏ه های مجاور چاه
•  انتقال توان هیدرولیک پمپ‏ها به مته حفاری
• معلق نگه داشتن تراشه ها به هنگام قطع جریان گل حفاری
گل حفاری

افزودنی های گل حفاری ( Drilling Fluid Additives) شامل مواد زیر است :

ترکیبات گل حفاری

سود پرک حفاری (NAOH)
کلسیم کلرید حفاری (CaCl2)
سدیم کلرید حفاری    (NACL)
کربنات کلسیم حفاری (CaCO3)
کربنات سدیم حفاری  (Na2CO3)
بی کربنات سدیم حفاری  (NaHCO3)
کربوکسی متیل سلولز حفاری (CMC HV)
صمغ طبیعی  حفاری(NATURAL GUM)
پتاسیم کلراید حفاری  (KCL)
گلایکول های حفاری (MEG, DEG, TEG)
باریت حفاری   (BaSO4)
بنتونیت حفاری

فروش محصولات مرتبط

به اشتراک گذاشتن این مطلب