علائم کمبود عناصر غذایی در درختان پسته چیست ؟

علائم کمبود عناصر غذایی در درختان پسته چیست ؟

درختان پسته به منظور رشد مناسب و تولید محصول باکیفیت به عناصر مغذی گوناگونی شامل عناصر پرمصرف (ماکرو) و عناصر کم‌مصرف (میکرو) نیاز دارند. این عناصر موجب افزایش مقاومت در برابر بیماری ها و بهبود کیفیت پسته تولیدی نیز می گردند.
عوامل مختلفی بر میزان دسترسی و جذب عناصر توسط درخت پسته اثر گذارند که ازجمله این عوامل می توان به ساختار، بافت، رطوبت، pH (واکنش) و عمق خاک، میزان شوری خاک و وجود مقادیر یون ها در آن، میزان توزیع ریشه، نوع پایه، مقدار ثمر دهی درختان، دمای محیط و حتی بیماری هایی که ممکن است در درختان مشاهده گردد، اشاره نمود.
علائم کمبود عناصر غذایی در درختان پسته در اکثر موارد با سایر گیاهان تفاوت دارد، چرا که پسته یک گیاه غیر معمول بوده و بسیاری از فاکتورهای آن با گیاهان دیگر متفاوت است.
کشاورزان و باغداران می‌توانند با بررسی دقیق برگ های درختان پسته خود و مقایسه شکل و فرم آن ها با علائم اشاره شده در زیر از کمبودهای احتمالی عناصر غذایی و کودهای مورد نیاز باغ‌های پسته خود مطلع گردند. برگ درختان می‌تواند به عنوان برگه آزمایش، نمایانگر کمبودها و زیادی عناصر غذایی باشد.
با این حال، در برخی موارد، شباهت زیاد علائم، تشخیص را مشکل نموده و نیاز به نمونه برداری و آزمایش برگ و خاک دارد. بهترین زمان برای نمونه برداری برگ در بازه ۱۵ تیر ماه الی ۱۵ مرداد ماه می باشد. باغدارانی و کشاورزانی که تمایل به انجام آزمون برگ دارند، باید در دوره زمانی یادشده اقدام به نمونه برداری نمایند.

توصیه: استفاده از هر نوع کود کشاورزی به منظور اصلاح و تقویت خاک باغات و یا جبران کمبود عناصر غذایی درختان باید بر اساس نتیجه آزمایش خاک و یا آزمایش برگ درختان صرفاٌ با نظر کارشناسان مجرب کشاورزی منطقه صورت گیرد.

علائم کمبود عناصر غذایی پر مصرف در درختان پسته

1- علایم کمبود ازت (N) در درختان پسته

کمبود ازت در درختان پسته

 •  زرد شدن برگ های پیر و مجاور خوشه
 •  کاهش میزان رشد رویشی درختان
 •  ریزش جوانه های گل پسته
 • کاهش تعداد دانه ها در خوشه
 •  قرمز رنگ شدن پوست درختان مبتلا به کمبود ازت
 •  ارغوانی کمرنگ شدن حاشیه برگ ها در برخی از موارد
 •  ریزش برگ ها به صورت توأم یا مستقل در شرایط کمبود شدید ازت قبل از پاییز و بخصوص زمان رسیدن محصول در درختان پر محصول

کود سولفات آمونیوم یکی از بهترین کودهای ازته برای جبران کمبود ازت در درختان پسته  و رفع زردی برگ درختان پسته می باشد.

2- علایم کمبود پتاسیم (K) در درختان پسته

علایم کمبود پتاسیم در درختان پسته

 • حاشیه سوختگی برگ درختان پسته
 • افزایش حساسیت دانه پسته به آفتاب سوختگی
 • کاهش درجه خندانی پسته رسیده (افزایش میزان دهان بست پسته رسیده)

برای تأمین پتاسیم مورد نیاز درخت پسته  و رفع حاشیه سوختگی برگ درختان ،می توان از کود سولفات پتاسیم استفاده کنید.

3- علایم کمبود کلسیم (Ca) در درختان پسته

علایم کمبود کلسیم در درختان پسته

 • گرد و مدور شدن برگ ها همراه با قاشقی شدن آن‌ها
 •  عارضه لکه پوست استخوانی

برای تأمین گچ مورد نیاز باغات و مزارع بخصوص باغات پسته می توانید از گچ استفاده کنید.

4- علایم کمبود فسفر (P) در درختان پسته

علائم کمبود فسفر در درختان پسته

 •  باریک شدن شاخه ها
 • سبز تیره دیده شدن برگ ها
 • کاهش شاخه های جانبی درخت پسته
 • پیدایش نقطه های سوخته به شکل غیر یکنواخت در نزدیکی لبه برگ های مسن که در طول فصل گسترش یافته تا اینکه تمامی برگ را فرا گرفته و در نهایت برگ خشک شده و به زمین می ریزد.

برای تغذیه خاک باغات و جبران کمبود فسفات می توانید از کود فسفات طلایی گرانوله و یا سوپر فسفات استفاده کنید.

علائم کمبود عناصر غذایی کم مصرف در درختان پسته

1- علایم کمبود مس (Cu) در درختان پسته

علائم کمبود مس در درختان پسته

 •  کمبود مس معمولاً در فصل تابستان و اغلب در خاک های شنی که با آب شیرین آبیاری می گردند و همچنین در درختان تازه بارور و باغات تازه احداث شده به وجود می آید.
 •  بد شکلی مغز محصولات پسته
 •  حالت عصایی پیدا کردن سرشاخه ها و تیره رنگ شدن پوست آن‌ها می شود.
 • چروکیدگی شاخه ها و ظاهر شدن لکه های تیره کوچک در نزدیکی نوک شاخه ها
 •  سر خشکیدگی درختان پسته درخت و حالت سوختگی نوک برگ های نابالغ در انتهای شاخه و ریزش برگ های سوخته

برای تأمین مس مورد نیاز گیاهان می توانید از سولفات مس استفاده کنید.

2- علایم کمبود  آهن (Fe) در درختان پسته

علائم کمبود آهن در درختان پسته

 • رنگ پریدگی به صورت یکدست و فقدان کلروفیل کافی در برگ ها (سبز کم رنگ شدن برگ‌ها) خصوصاً برگ های جوان و کاهش ضخامت برگ نسبت به حالت معمول
 • سوختگی برگ در اثر تابش نور خورشید و ایجاد لکه و یا خشکیدگی های غیر منظم در سطح برگ درخت در ماه تیر و مرداد
 •  معمولاً پسته شاخه های دارای کمبود آهن به طور کامل رشد نکرده یا پوک می شود.
 •  کاهش تعداد دانه پسته در خوشه و کوچک شدن دانه ها

برای جبران کمبود آهن در درخت پسته می توانید از کلات آهن استفاده نمایید.

3- علایم کمبود روی (Zn) در درختان پسته

علایم کمبود روی در درختان پسته

 • کمبود عنصر روی بیشتر در خاک های شنی رایج است.
 • بیدار شدن دیرتر نسبت به سایر درختان در ابتدای فصل به خاطر تأخیر در باز شدن جوانه های رویشی و زایشی
 • خشک شدن قسمت انتهایی شاخه های جوان در کمبود های شدید
 •  در کمبودهای خفیف بین رگبرگ‌ها سبز کمرنگ می گردد. پسته ها ریزتر و قرمزتر هستند. ضمن آنکه تعداد دانه در خوشه کاهش یافته و در اکثر موارد پوک می شوند.
 • بروز پدیده های کچلی، ریز برگی، کوتاهی فاصله میانگره ها و لختی شاخه ها و مواج شدن برگ ها در اثر کمبود عنصر روی در درخت پسته قابل مشاهده است.

برای تأمین روی مورد نیاز درختان و جبران کمبود روی می تواند از سولفات روی و یا کلات روی استفاده کنید.

4-  علایم کمبود منگنز (Mn) در درختان پسته

علایم کمبود منگنز در درختان پسته

 •  علائم کمبود منگنز مشابه کبود عنصر آهن است با این تفاوت که قسمتی از حاشیه برگ ها سبز باقی می ماند.
 •  رگبرگ های اصلی قرمز رنگ شده و همچنین مشاهده علائم ریز برگی.

برای تآمین منگنز مورد نیاز درختان می توانید از سولفات منگنز  استفاده نمائید.

5- علایم کمبود بُر (B) در درختان پسته

علایم کمبود بر در درختان پسته

 • ریزش خوشه های گل در زمان باز شدن
 • ضخیم و کوتاه شدن دمبرگ ها و ساقه ها
 •  خوشه ها تنک و کم دانه شده و همچنین پوک شدن دانه ها
 • زرد شدن، تاب خوردن، بد شکلی و نامتقارن شدن برگ ها و کاهش رشد سر شاخه های اصلی
 • نوک شاخه ها خشک شده و جوانه های انتهایی در حالت خواب باقی می مانند.
 • معمولاً در باغ های پسته بیش بود بُر (مسمومیت بر) مشاهده می شود و کمبود بر به ندرت مشاهده می گردد.

در صورت مشاهده کمبود بور برای جبران کمبود عنصر غذایی بر در خاک می توانید از بُر کشاورزی استفاده کنید.

 

به اشتراک گذاشتن این مطلب