ویژگی های فیزیکی و شیمیایی سود پرک

ویژگی های فیزیکی و شیمیایی سود پرک

ویژگی های فیزیکی و شیمیایی سود پرک

سود پرک چیست؟

 ویژگی های فیزیکی و شیمیایی سود پرک بشرح ذیل می باشد .

سود پرک به رنگ سفید و بدون بو می باشد و به صورت پرک یا پولک عرضه می شود. این ماده در آب بسیار محلول است و در اتانول و متانول حلالیت کمتری دارد اما در اتر و دیگر محلول های غیر قطبی حل نمی شود
 اثرات سود پرک

ویژگی های شیمیایی سود پرک 

• واکنش سود سوزآوز با اسید

سود پرک با اسید های پروتون دار واکنش می دهد تا آب و نمک تولید کند. برای مثال وقتی سود پرک با کلریدریک اسید واکنش می دهد ، سدیم کلرید تشکیل می شود :
(NaOH(aq) + HCl(aq) → NaCl(aq) + H2O(l
به طور کلی چنین واکنش های خنثی با یک معادله یونی خالص ساده نشان داده می شوند :
(OH−(aq) + H+(aq) → H2O(l

• واکنش سود پرک با اکسید اسید

سود پرک همچنین با اکسید اسید هایی مانند دی اکسید گوگرد واکنش می دهد. این واکنش ها اغلب برای سایش گازهای اسیدی مضر (مثل So2 و H2s) که از سوختن زغال سنگ تولید می شود استفاده می شود و در نتیجه از انتشار این گاز ها در اتمسفر جلوگیری می کند. به عنوان مثال :
2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

• واکنش سود پرک با فلزات

سدیم هیدروکسید در واکنش با فلز آلومینیوم گاز هیدروژن تولید میکند.
 Al + 2 NaOH + 6 H2O → 2 NaAl(OH)4 + 3 H2

• رسوب گیر 

برخلاف سود پرک، هیدروکسید های بیشتر فلزات رسانا غیر محلول هستند، بنابرین سود پرک می تواند به عنوان رسوب گیر هیدروکسید های فلزات رسانا استفاده شود. در اثر انحلال پذیری یا رسوب گیری سود پرک با این ترکیبات باعث نمایان شدن این رنگ ها می شود. : آبی-مس ، سبز- آهن (II) ، زرد/قهوه ای- آهن (III)  .
روی و نمک سرب دار در سدیم هیدروکسید اضافی حل می شوند تا محلول شفافی از Na2Zno2  یا Na2PbO2 تشکیل شود. هیدروکسید آلومینیوم به عنوان یک فلوکولانت (پودر تصفیه آب) برای فیلتر کردن ذرات معلق در  تصفیه آب استفاده می شود. آلومینیوم هیدروکساید در واکنش با سدیم هیدروکسید یا کربنات از آلومینیوم سولفات در فرآیند تصفیه جدا می شود.
 Al2(SO4)3 + 6 NaOH → 2 Al(OH)3 + 3 Na2SO4
Al2(SO4)3 + 6 NaHCO3 → 2 Al(OH)3 + 3 Na2SO4 + 6 CO2

• چربی گیر 

سود پرک موجب انحلال پذیری چربی موجود در سطوح فلزی  می شود که در اصطلاح شیمیایی به آن «صابونی شدن» گفته می شود.

فروش محصولات مرتبط

به اشتراک گذاشتن این مطلب