ویژگی سولفات آمونیوم گرانوله

ویژگی سولفات آمونیوم گرانوله

عمده ترین مزیت و برتری سولفات آمونیوم در مقابل سایر ترکیبات ازتی از قبیل اوره و نیترات آمونیوم قابلیت اصلاح کنندگی در خاکهای قلیایی و ایجاد خاصیت اسیدی و کاهش pH  خاک به دلیل وجود یون سولفات در آن می باشد از آنجا که اکثر قریب به اتفاق خاکهای کشاورزی ایران قلیا و شور هستند، مصرف کود سولفات آمونیوم  به صورت مداوم و جایگزینی آن به جای سایر ترکیبات ازته بهترین نتیجه را در اصلاح و بهبود ساختار خاک خواهد داشت.
پارامتر اصلی و کلیدی بابت این نقش در این کود را عنصر گوگرد ایفا می کند که در زمان مصرف به صورت یون سولفات در می آید.
امروزه اهمیت گوگرد و مصرف آن در کشاورزی به حدی بر همگان واضح و آشکار شده است که مشتقات گوگرد را به فرمهای مختلف در خاک وارد و بدین ترتیب باعث اصلاح ساختار خاک می شوند این نقش تا بدینجا اهمیت پیدا کرده که عنصر گوگرد را در تغذیه گیاهی چهارمین عنصر اصلی بعد از ازت و فسفر و پتاس می دانند.
همانطور که میدانید عناصری که سبب ایجاد خاکهای قلیا و شور می گردد ترکیبات سدیم و کلسیم می باشد که به فرم کربناتی در خاک یافت می شود . یون سولفات باعث کاهش و تعدیل کربناتها و دی کربناتها در خاک می شود بدین ترتیب که با ترکیب شدن سولفات با سدیم سولفات سدیم تشکیل می شود که در آب محلول می باشد و با شستشو و زهکشی مناسب از منطقه نمو ریشه خارج می گردد همچنین ترکیب یون سولفات با کربنات کلسیم موجب کاهش قابل توجه خاصیت قلیایی آن در خاک می شود.

مزایای استفاده از سولفات آمونیوم گرانول

  • خلوص بالا و صد در صد بدون هیچگونه افزودنی و مکمل جهت فرمولاسیون
  • حلالیت بالا و دارای محلولی شفاف
  • بهبود دهنده و اصلاح کننده موثر خاک بدلیل اسیدی بودن
  • تغذیه کننده خاک بدلیل دارا بودن ازت آمونیاکی و خالص
  • رها سازی تدریجی ازت بدلیل گرانول شدن آن
  • مصرف آسانتر و با راندمان بالاتر بدلیل فرم دانه بندی
  • مناسب جهت مصرف در کلیه کشتهای زراعی، باغی، صیفی و سبزی و مرکبات

 

به اشتراک گذاشتن این مطلب