واکنش سود پرک با آب (کاستیک سودا )

واکنش سود پرک با آب (کاستیک سودا )

سود پرک | سدیم هیدروکسید | سود کاستیک یک ماده شیمیایی است که حلالیت آن در آب بسیار گرماده می باشد. در اثر حل شدن این ماده شیمیایی در آب و واکنش سود پرک با آب انرژی زیادی آزاد می شود که موجب افزایش دمای محلول می شود. از گرمای تولید شده در اثر انحلال سدیم هیدروکسید در آب در برخی صنایع برای انجام واکنش های شیمیایی و در راکتورهای تولید محصولات استفاده می شود. در این فایل ویدیویی سود پرک درون یک ظرف ریخته شده و به آن آب اضافه می شود. پس از اضافه شدن آب به سود پرک گرمای زیادی تولید شده و موجب تبخیر آب می گردد.

 

فروش محصولات مرتبط

به اشتراک گذاشتن این مطلب