واکنش سود سوزآور و آلومینیوم

واکنش سود سوزآور و آلومینیوم

 

 

واکنش محلول سود سوزآور و آلومینیوم

*هشدار این واکنش خطرناک است*
 
 
 
سود سوزآور با فرمول NaOH به عنوان یک ماده قلیایی قوی کاربرد زیادی در صنایع مختلف دارد. محلول سود خاصیت خورندگی بالایی دارد. محلول سود پرک در آب می تواند با فلز آلومینیوم واکنش دهد و باعث خوردگی آلومینیوم شود. در اثر آن واکنش بین محلول سود پرک (سود مایع یا همان سود سوزآور) گرمای زیاد، گاز هیدروژن و سدیم آلومینات تولید می شود. هنگام استفاده از سود مایع به علت خاصیت قلیایی و خورندگی قوی این ماده ، باید  دستور العمل‌های ایمنی کار با سود سوزآور به دقت مورد توجه قرار گرفته شود.
 

فروش محصولات مرتبط

به اشتراک گذاشتن این مطلب