واکنش اسید سولفوریک و قند

واکنش اسید سولفوریک و قند

واکنش اسید سولفوریک و قند (ساکاروز)

قند و شکر ماده های سفید رنگ و اسید سولفوریک یک مایع تقریباً بی رنگ هستند، پس چگونه اسید سولفوریک شکر و قند را به یک ماده سیاه رنگ تبدیل می کند ؟؟

 

اسید سولفوریک بعنوان یک ماده اسیدی،  یک عامل آب­ گیری قوی است که می توان از آن برای آب گیری (دهیدارته کردن : dehydration) مواد مختلف استفاده نمود. در واکنش محلول غلیظ اسید سولفوریک با قند یا شکر ، مولکول های سازنده ی دانه های شکر که از جنس ساکاروز هستند، توسط اسید سولفوریک آبگیری می شوند.

با اضافه نمودن اسید سولفوریک به حبه های قند با گذشت زمان اندکی،  بین قند و اسید سولفوریک واکنش رخ داده و حبه های قند ضمن افزایش حجم به رنگ سیاه ، تغییر رنگ می دهند.آنچه محصول واکنش است و در پایان واکنش باقی می ماند، کربن، بخار آب، کربن دی اکسید و دی اکسید گوگرد است. ماده سیاه رنگ ایجاد شده همان کربن می باشد. شکر (ساکاروز) جز هیدروکربن ها می باشد و با حذف آب از مولکول های آن تنها کربن سیاه رنگ باقی می ماند.

این واکنش گرماده بوده و آب موجود در محصول به صورت بخار از کربن ایجاد شده خارج می شود. البته باید توجه نمود گاز ایجاد شده، بخار آب خالص نیست و ممکن است ذرات ریز اسید سولفوریک نیز در این بخار وجود داشته باشد.

هشدار: به دلیل غلظت بالای سولفوریک اسید و وجود ذرات اسید سولفوریک در محصولات واکنش و بخار متصاعد شده از محصولات، از انجام این آزمایش در خانه خودداری کنید و درصورت انجام این آزمایش در آزمایشگاه حتماً دستورالعمل های ایمنی را رعایت کنید.

واکنش آبگیری | دهیدارته کردن شکر:

C12H22O11 (s) + H2SO 12 C (s) + 11 H2O (g)1

واکنش کلی بین اسید سولفوریک و  قند ( شکر یا همان ساکاروز):

C12H22O11 (s) + 2 H2SO4 (l)  → 11 C (s) + 2 SO2 (g) + 13 H2O (g) + CO2(g)1

 

فروش محصولات مرتبط

به اشتراک گذاشتن این مطلب