هیدروکلریک اسید حلال بتون

هیدروکلریک اسید حلال بتون

حلال بتون چیست ؟

هیدرو کلریک اسید به فرمول (Hcl)  می تواند بتون رو در خودش حل کند اما باید توجه کرد که کار کردن با اسیدها اگر چه اسید ها  ضعیف باشند بسیار خطرناک است چون اسید ها خورنده هستند و باعث سوختگی پوست شده و حتی تنفس بخارات آن باعث آسیب  ریه ها می شود از طرفی برای محیط زیست زیانبار هستند. اگر به فرض مثال می خواهید یک قطعه بتون نازک رو  بدون دریل و شکستن تخریب کنید باید مقادیر زیادی  هیدرو کلریک اسیدغلیظ  استفاده کنید و حتما باید از دستکش های مخصوص و عینک و حتی لباس مناسب و ایمن استفاده نمایید. بنابراین می توان از محلول هیدروکلریک اسید غلیظ به عنوان حلال بتون  و حلال سیمان سفت شده، استفاده نمود. در صورتی کهقالب های بتون

هیدرو کلریک اسید

 

فروش محصولات مرتبط

به اشتراک گذاشتن این مطلب