نقش عنصر مس در کشاورزی

نقش عنصر مس در کشاورزی

نقش مس :

عنصر مس در ساختار سه نوع پروتئین وجود داشته و چندین آنزیم را فعال می‌نماید. یون های مس تنها به شکل کمپلکس با سایر ترکیبات و قابل مبادله با ماده آلی، متصل و قابل جذب هستند. در صورت بروز کمبود مس در گیاهان و درختان، برگ گیاهان کوچک مانده و سرشاخه‌های جوان درختان دچار برگ سوختگی می‌گردند. در محیط‌هایی با pH قلیایی (خاک های آهکی و قلیایی)، مس برای گیاهان بطور کلی غیر قابل جذب هستند. لذا با توجه به اینکه اغلب خاک‌های ایران قلیایی و آهکی است، بازده جذب عنصر مس موجود در خاک‌های ایران بسیار پایین است. این عنصر در سیستم های آنزیمی اکسیداز-کاتالاز ضروری است و در واکنش های انتقال الکترون سهیم بوده و فعال کننده چندین آنزیم است. مس در گیاه متحرک نبوده و به شکل رسوب در خاک باقی خواهد ماند. بنابراین برای افزایش جذب مس توسط گیاهان به نحوی باید pH خاک های قلیایی و آهکی را اصلاح نمود. یکی از روش های مؤثر اصلاح خاک های آهکی استفاده از سولفات آمونیوم می‌باشد. با استفاده از کود سولفات آمونیوم می‌توان علاوه بر تأمین ازت و گوگرد مورد نیاز گیاهان و درختان، خاک‌های قلیایی را اصلاح نمود و pH آن را کاهش داد.

نقش مس در کشاورزی

در صورتی که خاک با فقر مس مواجه باشد یا بنا به دلایل گفته شده بازده جذب مس از خاک پایین باشد، گیاهان دچار کمبود مس خواهند شد. در گیاهان دچار کمبود مس، برگ های پیچیده شده و دمبرگ آنها به سمت پائین خم می‌شود. کمبود مس می‌تواند با کلروز خفیف سرتاسری همراه با فقدان فشار ترگر همیشگی در برگ های جوان، بیان گردد. برگ های تازه بالغ شده، مشبک شده، رگبرگ های سبز همراه با مناطق سفید شده تا خاکستری مایل به سفید از خود نشان می‌دهند. برخی برگ‌ها، نقاط تو خالی کلروتیکی نشان داده و تمایل به خمیدن به سمت پائین دارند. برگ ها کوچک و کلروتیک همراه با لکه های نکروتیک می‌شوند.

کمبود مس اغلب در تابستان و عموماً در خاک های شنی که با آب شیرین آبیاری می شوند بوجود می آید. همچنین پدیده کمبود ماده مغذی مس در درختان پسته در درختان تازه بارور شده و یا باغات تازه احداث شده ممکن است مشاهده شود.

به عنوان مثال علائم کمبود مس در درختان پسته به صورت زیر می‌باشد:

  • بد شکلی مغز پسته
  • سرخشکیدگی درختان پسته و حالت سوختگی نوک برگ های نابالغ و جدید در انتهای شاخه و همچنین ریزش برگ های دارای سوختگی
  • عصایی شدن سرشاخه درختان و تیره شدن رنگ پوست درختان
  • چروکیده شدن شاخه ها و پیدایش لکه های تیره رنگ کوچک در اطراف نوک شاخه

برای جبران کمبود مس در درختان مختلف و تأمین نیاز درختان به این ماده مغذی می توان از سولفات مس استفاده نمود. سولفات مس علاوه بر تأمین مس مورد نیاز درختان کاربردهای دیگری نیز  دارد. که می‌توانید کاربردهای سولفات مس را مطالعه فرمائید.

فروش محصولات مرتبط

به اشتراک گذاشتن این مطلب