مصرف گوگرد در صنایع مختلف

مصرف گوگرد در صنایع مختلف

گوگرد بعنوان یکی از مهمترین مواد خام صنعت و کشاورزی و به دلیل سهولت دسترسی در بین مواد خام صنعتی مورد توجه بوده  و تحرک موجود در بازار جهانی گوگرد عمدتا ناشی از حیطه وسیع کاربرد آن در این دو بخش می‎باشد. عمده ترین مورد مصرف گوگرد در تولید اسید سولفوریک است که بطور متوسط 85-90 درصد تولید گوگرد جهان جهت تولید این اسید ( که پایه بنیانی بسیاری از پردازشهای صنعتی قلمداد می‎گردد و در تولید بسیاری از محصولات نهایی کاربرد وسیعی دارد) مصرف می‎شود.

مصارف گوگل

 


 گوگرد بعنوان یکی از مهمترین مواد خام صنعت و کشاورزی و به دلیل سهولت دسترسی در بین مواد خام صنعتی مورد توجه بوده  و تحرک موجود در بازار جهانی گوگرد عمدتا ناشی از حیطه وسیع کاربرد آن در این دو بخش می‎باشد. عمده ترین مورد مصرف گوگرد   در تولید اسید سولفوریک است که بطور متوسط 85-90 درصد تولید گوگرد جهان جهت تولید این اسید ( که پایه بنیانی بسیاری از پردازشهای صنعتی قلمداد می‎گردد و در تولید بسیاری از محصولات نهایی کاربرد وسیعی دارد) مصرف می‎شود. با توجه به اینکه تاکنون صنعت تولید کودهای شیمیایی فسفاته، مهمترین مصرف کننده این اسید می‎باشد، لذا تقاضای موثر در صنعت گوگرد بطور غیر مستقیم ناشی از تقاضای کودهای شیمیایی فسفاته بوده است. عمده‎ترین مصارف غیر کودی اسید سولفوریک در تهیه الیاف مصنوعی، رنگدانه‎ها، صنایع متالورژی، پلاستیک سازی و یا صنایع تصفیه نفت و گاز می‎باشد. گوگرد بصورت خام و پردازش نشده عمدتا در صنایع تولید پاک‎کننده‎ها، چرمسازی، عکاسی، حشره‎کش‎ها و در کشاورزی بعنوان افزودنی به خاکهای قلیایی یا سدیمی کاربرد دارد. میزان کاربرد مشتقات گوگردی در صنایع مختلف، در مناطق عمده مصرف متفاوت می‎باشد. از مصارف در حال توسعه گوگرد می‎توان از کاربرد ترکیبات گوگردی جهت تقویت، دوام و مقاومت حلالها در آسفالت نام برد. مصرف گوگرد در صنایع کاغذ سازی نیز بین 85-15 کیلو در هر تن است که این میزان به خلوص گوگرد و نحوه عملیات ساخت کاغذ بستگی دارد. علاوه بر موارد فوق به تولید محصولات ویژه گوگردی مورد مصرف در صنایع راهسازی و ساختمان، کشاورزی و محیط زیست در این طرح توجه ویژه شده است.

فروش محصولات مرتبط

به اشتراک گذاشتن این مطلب