علائم کمبود عناصر غذایی درختان میوه

علائم کمبود عناصر غذایی درختان میوه

نشانه های کمبود مواد مغذی در گیاهان

در این نوشته برخی از نشانه های کمبود عناصر و ترکیبات مغذی که با بررسی برگ درختان و گیاهان قابل شناسایی است به اختصار آورده شده است.

نشانه‌های کبود نیتروژن

در صورت کمبود ازت از برگ های پیر به برگ های جوان منتقل شده و علایم کمبود اکثر در برگ های پیر مشاهده می شود توقف رشد و زردی برگ های پایین درخت از علایم کمبود ازت است.

نشانه‌های کبود فسفر

توقف رشد برگ ها، کوچک شدن برگ ها و ارغوانی شدن برگ های پایینی

نشانه‌های کبود پتاسیم

رنگ پریدگی سوختگی حاشیه برگ ها و زرد شدن حاشیه برگ های پایینی در درخت انگور سبب خشک شدن نوک خوشه های انگور می گردد.

نشانه‌های کبود گوگرد

توقف رشد و زرد شدن برگ های پایینی

نشانه‌های کبود آهن

زرد شدن پهنک برگ های جوان و سبز باقی ماندن رگ برگ های آن، برگ های تازه روئیده زردی بیشتری نشان می دهند و در نهایت لکه های نارنجی بر روی برگ های انتهای توسعه می یابند.

نشانه‌های کبود روی

بارزترین مشخصه کمبود روی ریز شدن برگ ها و جارویی شدن برگ های جوان در سرشاخه ­های درخت می­باشد وجود نقاط زرد کرمی در زمینه سبز تیره برگ های میانی کمبود روی سبب غیر همزمان رسیدن میوه‌های انگور می شود.

نشانه‌های کبود منگنز

کمبود منگنز شبیه سایر ریز مغذی ها در خاک های آهکی اتفاق می افتد. برگ ها زرد کمرنگ می شوند و این زردی از حواشی برگ شروع شده و به سمت رگ برگ میانی توسعه می باد.

نشانه‌های کبود بور

کمبود بور در درختان میوه سبب کاهش رشد و نمو پرچم ها، کاهش مدت گرده افشانی، سیاه شدن وسط میوه سیب و بد شکلی میوه می شود.

نشانه‌های کبود مس

کمبود مس در درختان میوه سبب ایجاد شاخه های پر رشد با برگ های درشت به رنگ سبز تیره و با لکه های زرد رنگ می­شود. در صورت تشدید کمبود تمام شاخه­ های جوان خشکیده می شوند.

نشانه‌های کبود کلر

خشکی برگ ها مخصوصا حواشی آنها از علائم عمومی کمبود کلر در درختان میوه است.

فروش محصولات مرتبط

اشتراک گذاری پست