سولفات آمونیوم چیست؟

سولفات آمونیوم چیست؟

سولفات آمونیوم چیست؟

سولفات آمونیوم (Ammonium sulfate)   یک نمک غیر آلی با کارایی بسیار زیاد در بخش های کشاورزی و صنعتی است. مهمترین کاربرد سولفات آمونیوم تهیه کود شیمیایی است. سولفات آمونیوم شامل ۲۱% نیتروژن (ازت) به شکل یون آمونیوم (Ammonium )  و ۲۴% سولفور به شکل سولفات (Sulfate)  است. از جمله کاربردهای کود سولفات آمونیوم در بخش کشاورزی استفاده برای اصلاح و کاهش pH خاک های قلیایی و همچنین تأمین ازت و گوگرد مورد نیاز برای رشد و نمو گیاهان و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی اشاره نمود.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی سولفات آمونیوم را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

مشخصات سولفات آمونیوم

کود سولفات آمونیوم یکی از اولین و پرکاربرد ترین کودهای ازته (نیتروژنی) برای محصولات کشاورزی است. این کود  برای مصارفی که هم نیتروژن و هم گوگرد مورد نیاز است، استفاده می گردد .

اشتراک گذاری پست

Contact the specialists via