استفاده از سود مایع در فرایند تصفیه آب

استفاده از سود مایع در فرایند تصفیه آب

اگر آب اسیدی باشد، یکی از روش‌هایی که به‌ منظور تنظیم pH  و میزان اسیدی بودن آن مورداستفاده قرار می‌گیرد، استفاده از سود مایع (سدیم هیدروکسید | سوز آور | سود کاستیک) می‌باشد.

pH یک معیار برای بررسی میزان قلیایی یا اسیدی بودن آب است. pH بین 0 تا 14 متغیر است و pH 7 حالت خنثی را نشان می‌دهد. بازه معمول برای pH آب آشامیدنی در حدود 6-8.5 است. pH اغلب تحت تأثیر شرایط زمین‌شناسی منطقه و نوع مواد معدنی موجود در خاک و صخره‌های آن محلول است. pH همچنین می‌تواند تحت تأثیر باران‌های اسیدی قرار گیرد. آب با میزان pH کمتر از 7 حالت اسیدی دارد و خورنده است. آب اسیدی می‌تواند فلزات را از سیستم لوله‌کشی در خود حل کنند که موجب خوردگی و سوراخ شدن لوله‌ها، اتصالات، پمپ ها و سایر تجهیزات انتقال آب می‌شود. فلزات حل شده در آب همچنین ممکن است، مشکلات بهداشتی ایجاد کنند. در تصویر زیر نمونه ای از تجهیزات تزریق سود مایع به درون چاه آب قابل مشاهده می باشد.

سود مایع در تصفیه آب

نمونه از تجهیزات تزریق سود مایع به منظور خنثی سازی و کاهش اسیدیته آب

در صورتی‌ که آب اسیدی باشد، یکی از راه‌هایی که به‌منظور تنظیم pH مورداستفاده قرار می‌گیرد، استفاده از سود مایع (سدیم هیدروکسید | سوز آور) در فرایند تصفیه آب می‌باشد. با افزودن سود مایع به آب، pH تا نزدیکی حالت خنثی افزایش پیدا می‌کند. به منظور افزایش pH آب در چاه های آب ، سود کاستیک مایع به درون چاه تزریق می شود. از آنجا که محلول سود مایع نیز خورنده است، یک پمپ خوراک دهنده مقاوم در برابر خوردگی شیمیایی، سود مایع را برای افزایش pH به ابتدای جریان آب اضافه می‌کند. سود مایع باید مستقیماً به چاه آب افزوده شود تا از خوردگی تجهیزات سر چاهی و پمپ مکش آب نیز جلوگیری شود.

در صورتیکه در مراحل مختلف تصفیه آب و فاضلاب نیاز به ضد عفونی کردن باشد، می‌توان از سدیم هیپوکلریت ب ژاول) استفاده کرد.

به اشتراک گذاشتن این مطلب