زنون و همه چیز درباره آن !

زنون و همه چیز درباره آن !

زنون عنصر شیمیایی است که در جدول تناوبی با نشان Xe و عدد اتمی 54 وجود دارد.این ماده گازی است بی رنگ ،بی بو، بسیار سنگین و جزو گازهای نجیب که در جو زمین به مقدار بسیار کم وجود دارد و قسمتی از اولین ترکیب گاز بی اثر سنتز شده می باشد.

خصوصیات قابل توجه:

زنـون از اعضاء عناصر صفر ظرفیتی است که گازهای نجیب یا بی اثر نامیده می شوند. کلمه” بی اثر ” دیگر برای توصیف این گروههای شیمیایی بکار نمی رود چون برخی از عناصر صفر ظرفیتی تشکیل ترکیب می دهند. در لامپ خلا هنگامیکه این گاز بوسیله تخلیه الکتریکی تحریک شود نور آبی رنگ زیبایی بوجود می آورد.با استفاده از چند صد کیلوبار فشار ، زنـون فلزی ساخته شده است.

زنون

کاربردها :

از این گاز در سطحی وسیع در وسایل تولید نور از قبیل لامپهای باکتری کش ، لامپهای الکترونی ، لامپهای چرخان ، فلاشهای عکاسی و لامپهایی که برای تحریک لیزرهای سرخ تولیدکننده نورهم نوسان بکار می روند استفاده می شود.

سایر کاربردها :

بعنوان بیهوش کننده عمومی
در مصارف انرژی هسته ای از آن در گنبد حبابی ، رد یاب و سایر موارد که وزن مولکولی زیاد کیفیتی مطلوب محسوب می شود بهره می برند.
در شیمی تحلیلی ازپرزنات آن بعنوان یک عامل اکسید کننده استفاده می شود.
ایزوتوپ Xe-133 یک رادیوایزوتوپ مفیدی به حساب می آید.

تاریخچه :

William Ramsay و Morris Travers در سال 1898 زنون را ( واژه یونانی xenon به معنی غریب) در پس مانده های حاصل از تبخیر ترکیبات هوای مایع کشف کردند.

پیدایش :

به مقدار بسیار کم یک بخش در 20 میلیون دراتمسفر زمین وجود دارد. این عنصر را بصورت تجاری از باقی مانده های هوای مایع استخراج می کنند. این گاز نجیب بطور طبیعی در گازهایی که از چشمه های معدنی خارج می شوند دیده می شود. Xe-133 و Xe-135 با روش برتابش نوترون در رآکتورهای اتمی خنک شونده با هوا تولید می کنند.

ترکیبات :

تا قبل از سال 1962 عموما” گاز زنون و سایر گازهای نجیب را از نظر شیمیایی بی اثربه حساب می آوردند که قادر به تولید ترکیب نیستند. از این تاریخ به بعد دلایلی بدست آمد که نشان می دادزنون به همراه سایر گازهای نجیب به واقع تولید ترکیب می کنند.برخی از تر کیبات زنون عبارتند از : دی فلورید ، هگزافلورید ، پرزنات سدیم ،تترافلورید ، دوترات زنون و هیدرات زنون. تری اکسید زنون که بسیار انفجاری می باشد نیز ساخته شده است. حداقل 80 ترکیب زنـون وجود دارد که در آنها فلوئور یااکسیژن به این ماده چسبیده اند. برخی ترکیبات زنون رنگی اما بیشتر آنها بی رنگ هستند.

ایزوتوپ ها :

زنـون بطور طبیعی دارای 8 ایزوتوپ پایدار و یک ایزوتوپ تا حدی رادیواکتیو است . بجز این شکلهای پایدار 20 ایزوتوپ ناپایدارهم مورد بررسی قرار گرفته است . زنون 129 توسطفروپاشی بتایI-129 تولید می شود « نیمه عمر 16 میلیون سال)؛ زنون 131، زنـون132، زنـون 134و زنـون 136 محصول شکافش اتمی ))U-238 و Pu-244 هستند. چون این ماده یک ردیاب برای دو ایزوتوپ والد می باشد.
نسبتهای ایزوتوپ زنـون در ««شهابسنگها ابزار مفیدی برای بررسی شکل گیری منظومه شمسی می باشد.روش تعیین قدمت Xe-I زمان سپری شده بین نوکلئوسنتز و تراکم یک ماده جامد از سحاب خورشیدی را مشخص می کند.همچنین ایزوتوپهای زنون ابزاری قوی برای فهم تمایزات زمینی هستند. گمان می رود منشاء زنون 129اضافی که درگازهای چشمه دی اکسید کربن در ))New Mexico یافت شده حاصل فروپاشی گازهای جبه زمین اندکی پس از شکل گیری زمین باشند.

هشدارها :

این گاز را می توان با اطمینان در ظروف ««شیشه ای دربسته د فشار و دمای استاندارد نگهداری کرد.زنـون سمی نیست اما بسیاری از ترکیبات آن به علت خصوصیات اکسیداسیون قوی یشان بسیار سمی هستند.

 

فروش محصولات مرتبط

به اشتراک گذاشتن این مطلب