رنگ شعله مواد شیمیایی

رنگ شعله مواد شیمیایی

شعله های رنگی آتش از زمان های قدیم در آتش بازی یا صحنه های نمایش و شعبده بازی مورد استفاده قرار می گرفته است. رنگ شعله مواد هنگام سوختن عموماً قرمز، نارنجی، آبی، زرد و یا سفید است. که از طریق آزمون شعله تعیین می شود. وقتی مواد شیمیایی به سوخت اضافه می شود ، بسته به نوع ماده اضافه شده، رنگ شعله مواد سوختی در هنگام سوختن تغییر می کند. تغییر رنگ یک راه خوب برای نشان دادن چگونگی تغییرات مواد در هنگام حرارت دیدن می باشد. همچنین با استفاده از رنگ شعله می توان به صورت تقریبی عناصر موجود در مواد شیمیایی مختلف را تعیین نمود.

در آتش بازی ها برای ایجاد شعله های رنگی مختلف اغلب از نمک های فلزی استفاده می شود. درصد و ترکیب مشخصی از مواد سوختی و حلال های کمکی  لازم است تا مواد شیمیایی حل شوند. معمولاً از تقویت کننده های رنگ (ترکیبات کلر دار) نیز استفاده می شود، متداول ترین این مواد پی وی سی است. یک استفاده عملی از رنگ شعله، آزمون شعله می باشد که در آن کاتیون های فلزی با قرار دادن نمونه در شعله و تجزیه و تحلیل رنگ ایجاد شده شناسایی می شوند.

در زیر نمونه هایی از رنگ شعله های مواد شیمیایی آورده شده است.

ماده شیمیاییرنگ شعله
لیتیم کلرید (رنگ شعله : قرمز تیره)
رنگ شعله لیتیم کلرید

رنگ شعله لیتیم کلرید

کلرید استرانسیم (رنگ شعله :قرمز )
رنگ شعله کلرید استرانسیم

رنگ شعله کلرید استرانسیم

کلرید کلسیم (رنگ شعله : نارنجی)
رنگ شعله کلرید کلسیم

رنگ شعله کلرید کلسیم

کربنات سدیم یا سدیم کلرید (رنگ شعله : زرد)
رنگ شعله سدیم کربنات

رنگ شعله سدیم کربنات

بوراکس (رنگ شعله : سبز)
رنگ شعله بوراکس

رنگ شعله بوراکس

سولفات مسبوریک اسید (رنگ شعله : سبز)
رنگ شعله سولفات مس

رنگ شعله سولفات مس

کلرید مس- بوتان (رنگ شعله :آبی )
رنگ شعله کلرید مس

رنگ شعله کلرید مس

پتاسیم کلرید(رنگ شعله : بنفش)
رنگ شعله پتاسیم کلرید

رنگ شعله پتاسیم کلرید

 

رنگ های ساتع شده هنگام سوختن مواد، به ساختار الکترونی آن ها بستگی دارد. انرژی گرمایی باعث جهش الکترون به لایه های بالای شده و در اثر بازگشت الکترون به لایه های با انرژی کمتر رنگ های عنوان شده ساتع می گردند.

فروش محصولات مرتبط

به اشتراک گذاشتن این مطلب