رفع سفیدک انگور با استفاده از گوگرد پودری

رفع سفیدک انگور با استفاده از گوگرد پودری

سفیدک درختان انگور

درمان سفیدک انگور

بیماری سفیدک انگور یکی از مهمترین بیماری‌های باغات انگور و تاکستان‌ها است. سفیدک انگور یک بیماری قارچی بوده که در اثر حمله نوعی قارچ به وجود می‌آید و در صورتی که کنترل نگردد می‌تواند بسیار خسارت بار باشد. درخت انگوری که به این بیماری آلوده شده، ضعیف و بی رمق شده و انگوری بی کیفیت تولید می‌کند که بازار خوبی برای فروش نخواهد داشت. از جمله نشانه‌های آلودگی باغات و درختان انگور می‌توان به مشاهده گرد سفید رنگ بر روی برگها و دانه‌های انگور و غوره و همچنین لکه‌های خاکستری رنگ بر روی ساقه‌ها و شاخه‌ها اشاره کرد.

بیماری سفیدک درخت انگور را ضعیف و پژمرده ساخته و محصول آن را نامرغوب و کم می‌کند. سفیدک به قسمت‌های مختلف انگور حمله می‌کند. روی ساقه‌ها و خوشه‌های انگور لکه‌های خاکستری و نیز روی برگ‌ها گردهای سفید مایل به خاکستری به جای می‌گذارد. این بیماری قارچی همان طور که اشاره شد به درخت مو صدمات فراوانی وارد می‌سازد.

رفع-سفیدک-برگ-مو
رفع-سفیدک-برگ-مو

سفیدک انگور

به دلیل اینکه سفیدک انگور بیماری قارچی است بیشتر در محیط‌هایی که دارای نور کم و رطوبت زیاد هستند، این بیماری مشاهده می‌شود. عوامل جوی مانند باد و یا حتی حیوانات و انسان دانه‌های ریز سفید قارچی را به تدریج به درختان مو دیگر منتقل کرده و آنها را آلوده می‌سازند. برای درمان سفیدک مو می توان از قارچ کش‌های مختلفی استفاده نمود، اما ساده ترین راه، استفاده از گوگرد می‌باشد. روش استفاده از گوگرد، به این صورت است که بعد از جوانه زنی و پیدایش چند برگ بر روی شاخه‌ها، در هر 100 متر مربع از سطح تاکستان، در حدود 150 گرم گوگرد پودری میکرونیزه استفاده شود.

گوگرد پودری میکرونیزه

  گوگرد پاشی را می توان به صورت دستی و یا با استفاده از گردپاش، انجام داد. مرحله دوم گوگرد پاشی در سطح باغات مو، پس از گلریزی است، در این مرحله 250 گرم گوگرد میکرونیزه استفاده می‌شود. دو هفته پس از مرحله دوم، سومین مرحله گوگردپاشی انجام می‌شود. در نهایت زمانی که دانه‌های غوره رشد کرد آخرین مرحله گوگرد پاشی انجام می‌شود. در این مرحله در حدود 400 گرم پودر گوگرد پودری میکرونیزه به ازای هر یکصد متر مربع از تاکستان استفاده می‌شود.

فروش محصولات مرتبط

اشتراک گذاری پست