تولید هیدروژن از واکنش آب و آلومینیوم و سود پرک (سود سوزآور)

تولید هیدروژن از واکنش آب و آلومینیوم و سود پرک (سود سوزآور)

فلز آلومینیوم یک فلز بسیار فعال است. آلومینیوم به محض قرار گرفتن در معرض هوا و رطوبت به سرعت اکسید شده و یک لایه از اکسید آلومینیوم برروی سطح آن شکل می گیرد. لایه اکسید آلومینیوم از واکنش و اکسید شدن مابقی آلومینیوم جلوگیری می کند. در صورت قرار گرفتن آلومینیوم درون محلول سدیم هیدروکسید (محلول سود پرک | سود مایع) لایه اکسید تشکیل شده بر سطخ آلومینیوم با سود مایع واکنش داده و از بین می رود. پس از این مرحله واکنش سدیم هیدروکسید (سود سوزآور) و آلومینیوم آغاز می شود. این واکنش بسیار گرماده بوده و گاز هیدروژن شدیداً قابل اشتعال، یکی از محصولات واکنش سود مایع با آلومینیوم است.

 

فروش محصولات مرتبط

به اشتراک گذاشتن این مطلب