تولید سولفات آمونیوم

تولید سولفات آمونیوم

تولید سولفات آمونیوم

 

آمونیوم سولفات (که گاهی به طور مخفف AS یا AMS نامیده می شود) بیش از 150 سال است که تولید می شود. در ابتدا این ماده با استفاده از آمونیاکی که در طی فرایند تولید گاز زغال سنگ یا از آمونیاکی که از کک های زغال سنگی که برای تولید فولاد استفاده می شد، تولید می گردید. تولید سولفات آمونیوم از طریق واکنش بین اسید سولفوریک و آمونیاک گرم شده صورت می گیرد. اندازه دانه های این ماده از طریق کنترل شرایط تولیدسولفات آمونیوم تعیین می شود. در فرایند تولید زمانی که اندازه ذرات مورد نظر حاصل شد، دانه های گرانول سولفات آمونیوم گرانوله، خشک شده و  برای سایز بندی غربال می شوند.

سولفات آمونیوم بطور کلی از دو روش مختلف تولید می شود.  بخشی از تولیدات سولفات آمونیوم حاصل فرآیندهایی که در آنها تولید سولفات آمونیوم هدف اصلی نبوده و این ماده بصورت محصول جانبی بدست آمده است. از جمله آنها فرآیند می توان به فرایند  تولید کاپرولاکتام و متیل متاکریلات اشاره نمود.

دسته دوم شامل فرآیندهایی است که تولید سولفات آمونیوم هدف اصلی می باشد و سولفات امونیوم بعنوان محصولات اصلی واکنش در نظر گرفته می شوند.. در منابع و مراجع معتبر دو فرآیند اصلی شناسائی شده است که مهمترین آنها واکنش مستقیم آمونیاک با اسید سولفوریک می باشد. فرآیند دوم ، واکنش کربنات آمونیوم با اسیدسولفوریک می باشد که بعلت محدودیت کربنات آمونیوم کمتر مورد توجه می باشد.

 

سولفات آمونیوم از طریف واکنش بین آمونیاک و سولفوریک اسید و بر اساس واکنش زیر تولید می شود:

2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4

در یک شیوه از تولید سولفات آمونیوم، مخلوطی از گاز آمونیاک و بخار آب وارد راکتوری که حاوی محلول اشباع سولفات آمونیوم و حدود 2 تا 4 % اسید سولفوریک ازاد در دمای 60 درجه سانتی گراد است می شود. محلول سولفوریک اسید پیوسته به راکتور افزوده می شود تا محیط اسیدی باقی مانده و اسید آزاد موجود در راکتور، در سطح تعیین شده قرار داشته باشد. دمای واکنش بین اسید سولفوریک و آمونیاک راکتور را در دمای 60 درجه سانتی گراد گرم نگه می دارد.  بخشی از  محلول سولفات آمونیوم تولیدی ، وارد یک تبخیر کننده می شود. در این سیستم با افزایش غلظت محلول سولفات آمونیوم کریستال های سولفات آمونیوم شکل می گیرد.  کریستال های سولفات آمونیوم با استفاده از یک سیستم سانتریفیوژ از محلول جدا می شوند.  پس از جدا سازی سولفات آمونیوم از محلول این ماده به خشک کنننده ها هدایت شده تا رطوبت اضافی آن ها حذف شده و محصول طبق آنالیز مورد نظر تولید شود.

در روش دیگر سولفوریک اسید  به درون راکتوری که با گاز آمونیاک پر شده ، اسپری می شود. در این روش سولفات آمونیوم جامد شکل تولید می شود. گرمای واکنش بین اسید سولفوریک و گاز آمونیاک موجب تبخیر تمامی آب موجود در سیستم می شود و موجود شکل گیری نمک سولفات آمونیوم می شود. پس از آن سولفات آمونیوم تولیدی به واحد گرانول سازی هدایت شده تا با توجه به سایز مورد نظر دانه بندی شود

رنگ سولفات آمونیوم می تواند از رنگ سفید تا بژ تغییر کند، این ماده همواره به عنوان یک کود ازته با حلالیت بالا در آب  که خاصیت ذخیره و نگهداری بسیار مناسبی دارد، به فروش می رسد.

 

به اشتراک گذاشتن این مطلب