ترکیب بهترین کود ازته در باغات پسته

ترکیب بهترین کود ازته در باغات پسته

کودهای اوره و سولفات آمونیوم به عنوان پرمصرف ترین کودهای نیتروژنه در باغات پسته در ایران محسوب می‌شوند. به صورت معمول برای کود دهی نیتروژنه یا کود اوره مورد استفاده قرار می‌گیرد یا کود سولفات آمونیوم و ترکیب اوره با سولفات آمونیوم در مناطق پسته خیز به منظور تأمین ازت مرسوم نیست. تحقیقات اخیر نشان داده که بهتر است کود سولفات آمونیوم و اوره به صورت توأمان با هم مصرف شوند.

باغات پسته

کود اوره دارای 46 درصد نیتروژن در ترکیب خود است و کود سولفات آمونیوم نیز حدود 21 درصد ازت در ترکیب خود دارد. هر کدام از این کودهای دارای مزایا و معایب خاص خود هستند. اوره در خاکهای قلیایی شدید استان کرمان می تواند دردسر ساز باشد و موجب افزایش بیشتر قلیایت خاک و همچنین مسمومیت به شوری شود در صورتی که سولفات آمونیوم برای زمین های قلیایی شرایط خاکی باغات پسته مناسبتر است اما عیب بزرگ سولفات آمونیوم هزینه هنگفت اقتصادی آن است چون تقریبا نزدیک به نصف میزان ازت اوره را دارد بنابراین از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست. راه حل مناسب برای کود دهی اقتصادی و مؤثرتر نیتروژنه ترکیب کردن سولفات آمونیوم با اوره است به یک نسبت مشخص. یعنی میزان اوره آنقدر بالا نباشد که مضر برای خاک باشد و همچنین می توان با مصرف کمتر سولفات آمونیوم از نظر اقتصادی بهتر عمل کرد.

تحقیقات اخیر مشخص کرده اند که علاوه بر به صرفه بودن ترکیب توأمان اوره و سولفات آمونیوم برای کوددهی نیتروژنه اضافه شدن و مخلوط شدن سولفات آمونیوم با کود اوره راندمان جذب ازت (N) را بطور قابل ملاحظه ای بالا خواهد برد. کود اوره در خاک تولید گاز NH3 می کند و این ترکیب برای خاک ترکیب مفیدی محسوب می شود و گاهاً در بسیاری از نقاط کشاورزی در دنیا بصورت مصنوعی و به صورت گازی شکل NH3  را به خاک اینجکت یا تزریق می کنند. یکی از مشکلات اوره در خاک تبخیر یا هدررفت سریع گاز NH3 متصاعد شده از خاک است این مسأله در تابستان و در اوج گرما اهمیت بیشتری می یابد. زمانی که سولفات آمونیوم با اوره بصورت توأمان استفاده شوند پرت یا بخار شدن NH3 از خاک بسیار کمتر خواهد بود و این یعنی حاصلخیزی بیشتر خاک و ماندن بیشتر NH3 در خاک که علاوه بر ریشه ها و درختان، موجودات خاکزی ریز و درشت نیز می توانند از NH3 استفاده کنند که این هم بسیار سودمند خواهد بود. علاوه بر اینکه مخلوط کردن اوره و سولفات آمونیوم می تواند  در جهت کاهش میزان مصرف اوره بسیار مؤثر باشد.

کاربرد سولفات آمونیوم 2 تا 4 هفته قبل از کاربرد اوره در pH برابر 2/8 میزان مصرف اوره را به نصف کاهش داده است و این بدلیل کاهش یافتن قابل ملاحظه تبخیر NH3 از خاک بوده است

همانطور که قبلا گفته شد ترکیب اوره با سولفات آمونیوم می تواند بسیار کارساز باشد و میزان تبخیر NH3 از خاک را کاهش دهد مطالعات بسیاری این مساله را تأیید می کند. مطالعات نشان داده اند که هر چند مقدار سولفات آمونیوم در ترکیب با اوره بیشتر باشد میزان تبخیر NH3 از خاک کمتر خواهد بود

تحقیقات بسیار جالبی در مورد ترکیب اوره با سولفات آمونیوم وجود دارد و نتایج بسیار جالب بوده است بعنوان مثال هنگامی که اوره با سولفات آمونیوم ترکیب شود ردیابی نیتروژن نشان دار شده (N15) مشخص کرد که در حضور سولفات آمونیوم میزان جذب نیتروژن مربوط به اوره 38 درصد افزایش نشان داد و این در حالی است که میزان N جذب شده از سولفات آمونیوم در حضور اوره 14 درصد کاهش نشان داد. مکانیسم دقیق افزایش قابل توجه جذب ازت در شرایط اختلاط سولفات آمونیوم و اوره بصورت کامل روشن نیست. در مورد میزان اختلاط سولفات آمونیوم و اوره یا درصد اختلاط مطالعات مختلف نتایج تقریبا مشابهی داشته اند مثلا توصیه 50 درصد اوره+50 درصد سولفات آمونیوم یا 40 درصد سولفات آمونیوم و 60 درصد اوره، 65 درصد اوره و 35 درصد سولفات آمونیوم . یکی دیگر از مزایای اختلاط سولفات آمونیوم با اوره نسبت به اضافه کردن اوره به صورت تنها به منظور تأمین ازت وجود مقدار قابل توجهی گوگرد (ُS) در ترکیب کود سولفات آمونیوم است که می تواند بمصرف درختان برسد و این در حالی است که اوره فاقد عنصر گوگرد در ترکیب خود است.

فروش محصولات مرتبط

به اشتراک گذاشتن این مطلب