مزایای استفاده از سود پرک جامد نسبت به سود مایع در مصارف دو گانه

مزایای استفاده از سود پرک جامد نسبت به سود مایع در مصارف دو گانه

همانطور که می دانید در صنایع تولیدی که قابلیت استفاده همزمان سود پرک و سود مایع را دارا هستند استفاده از سود پرک 98% به جای سود مایع 30%-50% مزیت هایی علاوه بر تولید ارزش افزوده بیشتر دارد. همانطور که می دانید هیدروکسید سدیم (Sodium Hydroxide  ) با فرمول NaOH قابل حل در آب می باشد که انحلال سود پرک جامد در آب همراه با ایجاد حرارت و گرمای زیادی است که از این حرارت در برخی صنایع برای تأمین گرمای مورد نیاز برخی از واکنش های شیمیایی استفاده می شود. سود کاستیک بصورت های سود جامد پرک ، سود جامد گرانول و سود جامد پودری و سود مایع 30% و سود مایع 50% در بازار ایران موجود می باشند .

از جمله مزایای استفاده از سود پرک نسبت به سود مایع:

 • هزینه حمل وجابجایی کمتر سود جامد پرک نسبت به سود مایع ( نسبت به خلوص خریداری شده سود )
 • آسانی و راحتی بیشتر حمل در تناژ سود پرک
 • ایمنی در حمل و نگهداری و جابهجا نمودن سود پرک در مقایسه با سود مایع
 • سرعت بیشتر در بارگیری و تخلیه سود پرک جامد نسبت به سود مایع بصورت بشکه و فله
 • آسانی و راحتی در نگهداری و انبار داری سود پرک نسبت سود مایع
 • ریسک کم آلودگی سود کاستیک جامد نسبت به دلیل در تماس نبودن با محیط ولی در سود مایع تانکر حمل و بشکه نقش بسزایی در آلودگی سود مایع دارد که هر چه مدت زمان نگهداری سود مایع در بشکه فلزی و یا تا یخ نزدن در سرما یکی دیگر از مزایای سود جامد پرک نسبت به سود مایع می باشد.
 • همانطور که می دانید : سود مایع در هوای سرد منجمد می شود که سختی های مربوط به خود را دارد .

 

نقطه انجماد سود مایع
1 oC / 34 oF سود مایع   %30
12 oC / 53.6 oF سود مایع   %50

 

 • یکی دیگر از مزایای استفاده از سود پرک تولید حرارت بیشتر در واکنش نسبت به آب می باشد که در صنایع برای تأمین گرمای راکتور نیز استفاده می گردد
 • قابل تنظیم بودن pH با حل کردن سود جامد پرک به اندازه دلخواه با آب .
 • کیفیت فیزیکی قابل رویت سود جامد پرک را نیز می توان از مزیت های آن برشمرد ، اما در سود مایع اینچنین نمی باشد، دیده نشدن کیفیت کالا به طور ظاهری
 • تفاضل کمتر آنالیز مبدا و مقصد سود کاستیک جامد نسبت سود مایع
 • خطرات کمتر و ایمنی بیشتر با محفوظ بودن سود جامد پرک نسبت به سود مایع

 

به اشتراک گذاشتن این مطلب