Tag - زئولیت کشاورزی

زئولیت

کاربرد زئولیت در کشاورزی

كاربرد زئوليت در کشاورزی در زمینه افزايش عملكرد محصولات كشاورزي و بهبود بهره‌وري خاك و همچنين صرفه‌جویي در میزان مصرف كودهای شيميائي، آب و استفاده بهينه از كودهاي حيواني مي‌باشد. در حال حاضر كشورهایی همچون ژاپن، ايتاليا، اسپانيا، تركيه بطور گسترده‌اي از زئولیت در بخش کشاورزی استفاده می کنند.. زئولیت يك نوع آلومينوسيليكات بوده و خواص فيزيكي به شرح زير داراست: خاصيت تبادل كاتيوني فوق‌العاده.  خاصيت جذب و نگهداري آب در ساختار خود به مدت طولاني. جذب عناصر فلزي سنگين. [...]

آشنایی-با-زئولیت

آشنایی با زئولیت

به طور کلی از کاربردهای مهم زئولیت ها در سه بخش جذب شوینده ها و کاتالیزورهاست. از جمله مصارف جهانی زئولیتها در سه بخش کاربردی واحد صنعتی ٬ دو جداره کردن پنجره ها و به عنوان عامل اتصال دهنده ی آب در سیستم های پلی یورتان است. زئولیتها در اصل مواد آلومینو سیلیکاتی هستند که دارای ساختار کریستالی می باشند  آلومینو فسفاتها و سیلیکوآلومینو فسفاتها (SAPO) نیز با ساختار زئولیتی ساخته شده اند ولی هنوز از اهمیت صنعتی برخوردار نیستند. از لحاظ [...]