گوگرد گرانوله پتروشیمی آبادان
گوگرد-گرانوله-پتروشیمی-آبادان-شایانکار

گوگرد گرانوله پتروشیمی آبادان

فرمول: (S)

آنالیز:  %99.5

بسته بندی : کیسه های 50 کیلویی

  • توضیحات

توضیحات

گوگرد گرانوله پتروشیمی آبادان