کود آلی گرانوله | Organic Granular Fertilizer
organic fertilizer

کود آلی گرانوله | Organic Granular Fertilizer


نام صنعتی : کود آلی گرانوله | Organic Granular Fertilizer

بسته بندی : کیسه 25 کیلو گرمی

Total
ریال0.00
  • توضیحات

توضیحات

کود آلی گرانوله | Organic Granular Fertilizer

در کود آلی می تواند هر ماده آلی که بوسیله میکروبها قابل تجزیه باشد به کار رفته باشد.

اما کودهای آلی مختلف از نظر کیفیت و دوام در خاک و قیمت بسیار متفاوتند.

ارزش اصلی کودهای آلی به علت تغییرات فیزیکی است که در خاک ایجاد می کنند.

کودهای آلی ما عبارتست : کود حیوانی، کود گیاهی و یا کود سبز و کود کمپوست دار گرانوله

کود آلی کودی است که بر پایه کمپوست و دیگر افزودنیها و بنتونیت تولید مینمائیم واین کود با افزایش قابلیت جذب عناصر

غذایی پر مصرف و کم مصرف در خاک ، به رشد بستر گیاه کمک نموده و موجب افزایش عملکرد محصول می گردد

مزایای کود آلی گرانوله :

کاهش مصرف کودهای شیمیایی

بالابردن میزان عناصر مغذی زمین و به خصوص میزان مواد آلی

جلوگیری از فرسایش خاک و زمینهای کشاورزی

جذب عناصر غذایی توسط گیاه در حضور این کود به راحتی صورت می گیرد

عنصر گوگرد باعث کاهش پی هاش در خاک و متعادل ساختن آن می شود

به قیمت مناسب و در بسته بندی متنوع و دلخواه شما عرضه مینمائیم.