بور کشاورزی | Boron Oxide
boron

بور کشاورزی | Boron Oxide


نام صنعتی : بور کشاورزی | Boron Oxide

فرمول شیمیایی :      B2O3

درجه خلوص : %14-12

نام های دیگر : اکسید بور

بسته بندی : در کیسه 25 کیلو گرمی

Total
ریال0.00
  • توضیحات

توضیحات

بور کشاورزی | Boron Oxide

بور :  عنصر غذایی کم مصرف هستند که به صورت آنیون توسط گیاه جذب می شود

بور در نقاط رشد و در بافتهای مریستمی گیاه موجود است. این عنصر در پدیدهای گلدهی، میوه دهی، متابولیسم ازت، حرکت و عمل هورمونها و تقسیم سلولی دخالت دارد و همچنین نقش بارزی در رشد لوله گرده داشته و اثر تحریک کنندگی آن در جذب اکسیژن و قند برای جوانه زنی دانه گردها به اثبات رسیده است. این عنصر در خاک بصورت اسید بوریک H3BO3  موجود بوده و بهمین صورت نیز جذب گیاه میگردد. بد شکلی میوه ها، ترک خردگی پوست، سخت شدن میوه و بعضا بروز شکاف در پوست درخت از علائم کمبود بور میباشد .

این عنصر برای تشکیل دیواره سلولی، انتقال قندها و نشاسته تشکیل جوانه انتهایی تشکیل دانه و لوله گرده ضروری می باشد. با وجود اینکه بور در خاک خیلی پویا می باشد اما در گیاه پویایی آن خیلی کم است. در نتیجه کمبود و سمیت آن هر دو حائز اهمیت است، لذا روش کاربرد بور نقش مهمی در میزان استفاده آن دارد. بور از کانی‌ها و معادن بورات تهیه می شود

غلظت کل بور در اغلب خاکها بین ۲ تا ۲۰۰ میلی گرم در کیلوگرم متغیر است و معمولاً کمتر از ۵ درصد آن برای گیاه قابل استفاده می باشد

بور به مقدار کم مورد نیاز گیاه است.اولین علامت کمبود در گیاه توقف رشد جوانه ی انتهایی است و پس از ان برگهای جوان می میرند.جوانترین برگها سبز کم رنگ ورنگ پریدگی در قاعده بیشتر از نوک برگها است.علت چوپ پنبه ای شدن داخل سیب،کمبود این عنصر است.در مرکبات پوست غیر  یکنواخت وپوست میوه کلفت میشود.در صورت نبود بور تقسیم سلولی متوقف می شود.

بوریک کشاورزی دارای B2O3 %۱۴-۱۲ میباشد

( توصیه )  استفاده از هر نوع کود ریز مغذی در راستای اصلاح و تقویت خاک زمین زارعی و باغات بر اساس نتیجه آزمایش خاک ، صرفاٌ با نظر کارشناسان مجرب و مهندسین سازمان جهاد و کشاورزی منطقه انجام داده و به آنان اعتماد نمائید .

کاربرد و مصارف :

ریز مغذی کشاورزی

زمین های کشاورزی و باغات

تولید انواع کود کشاورزی

( توصیه )  استفاده از هر نوع کود را در راستای اصلاح و تقویت خاک زمین زارعی و باغات بر اساس نتیجه آزمون خاک ، صرفاٌ با نظر کارشناسان مجرب و مهندسین سازمان جهاد و کشاورزی منطقه خود انجام دهید..

بسته بندی : در کیسه ۲۵ کیلوئی