تماس با ما
 • درخواست شما...
  • جلسه با کارشناس
  • ارسال آنالیز
  • ارسال نمونه
  • ارسال پیش فاکتور
 • نوع ماده اولیه...
  • کالای آماده حمل
  • شیمیایی
  • کشاورزی
  • معدنی
 • نام ماده اولیه...
 • تناژ...
  • کمتر از 1 تن
  • 1 تن تا 5 تن
  • 5 تن تا 10 تن
  • 10 تن تا 22 تن
  • 22 تن تا 44 تن
  • 44 تن تا 66 تن
  • 66 تن تا 88 تن
  • 88 تن تا 110 تن
  • بیشتر از 110 تن
 • مقصد...
  • داخلی
  • صادراتی

سولفات مس


سولفات مس

 

 

 

 

 

مس سولفات ؛گوهر آبي ؛زاج كبود؛يك تركيب شيميايي است كه در گستره وسيعي از صنايع مورد استفاده قرار مي گيرد.فرمول شيميايي اصلي مس سولفات (CuSO4) است .اما اين نمك بسته به درجه آب پوشي به صورت يك سري تركيبات متفاوت يافت مي شود.chalcocyanite(يك نوع سنگ معدن مس )فرم بدون آب مس سولفات است و يك ماده معدني كمياب است.وبه صورت پودر سبز كم رنگ ويا سفيد مايل به خاكستري مي باشد.فرم هاي آبپوشيده متنوعي از مس سولفات شامل مس سولفات سه آبه ,پنج آبه وهفت آبه موجود است.با اين وجود مس سولفات پنج آبه (CuSO4.5H2O) متداول ترين فرم اين نمك است,كه آبي روشن است وبه نام chalcanthite(سنگ خاردار )شناخته مي شود.رنگ آبي روشن كريستال هاي مس سولفات آبپوشيده كه به دليل وجود آب متبلور شده است بهترين راه براي تمايز بين فرم بدون آب وآبپوشيده است.بياييددر مورد مس سولفات وكاربردهاي آن بيشتر بخوانيم. 


مس سولفات مي تواند در آزمايشگاه از واكنش بين تركيبات متنوع مس با سولفوريك اسيد تهيه شود .بااين وجود مس از لحاظ تجاري به صورت ورقه هاي بزرگ وبه عنوان يك منبع اقتصادي در دسترس است.مس سولفات پنج آبه بهسهولت در آب حل مي شود وهم چنين در متانول وگليسرول وتا حدي در اتانول قابل حل است.وقتي كه كريستال هاي آبي مس سولفات در شعله باز گرما داده مي شوند بدون آب مي شوند وبه رنگ سفيد خاكستري در مي آيند.


كاربرد هاي مس سولفات 
مس سولفات يك تركيب شيميايي چند كاره داراي گستره ي وسيعي از كاربرد ها در كشاورزي ,پزشكي وصنايع شيميايي مي باشد.


كاربرد مس سولفات در كشاورزي 
#مس سولفات پنج آبه به طور متداول به عنوان ضد قارچ براي كنترل ويروس هاي باكتريايي وبيماري هاي قارچي محصولات ,ميوه ها وسبزي ها مانند زنگ گياه ,لكه برداشتن برگ ها,آفت ها وزخم پوست سيب استفاده مي شود.
#مخلوط مس سولفات وآمونيم كربنات به عنوان تركيب خرمايي براي استرون سازي خاك ويا در پرورش گل براي جلوگيري از پزمرده شدن گياهان جوان استفاده مي شود.
براي توليد مخلوط بوردو همراه با كود كه براي كاركرد برگ ها ومعالجه دانه ها وبراي معالجه بيماري هاي قارچي بر روي انگور ها, هندوانه ها وميوه هاي هسته داراستفاده مي شود .

مس سولفات پنج آبه به عنوان ضد نرم تن براي دفع كردن وكشتن حلزون ها ونرم تنان استفاده مي شود.
به عنوان ضد جلبك براي جلو گيري از رشد جلبك ها استفاده مي شود.


كاربردهاي مس سولفات در شيمي صنعتي 
مس سولفات اغلب براي تهيه كاتاليست ها براي چندين واكنش در بسياري از صنايع استفاده مي شود.
فرم بدون آب مس سولفات بسياري از فرايند ها مانند جابه جايي در سنتز هاي آلي را كاتاليز مي كند.
در خالص سازي گاز ها براي برداشتن هيدروژن كلريدوهيدروژن سولفيد استفاده مي شود.
کاربرد مس سولفات در تهیه ی رنگرز میانی وکاتالیز سنتز ترکیب دی آزو ورنگ خوردن پتالوسیانین بسیار متداول است.
مس سولفات در آبکاری به عنوان الکترولیت استفاده می شود وهم چنین در واکنش های رسوبی مورد استفاده قرار می گیرد.
به عنوان یک ماده افزایشی در چسب ها استفاده می شود.
مس سولفات به عنوان یک ماده رنگ دهنده برای شیشه ,چسب وسرامیک استفاده می شود.
مس سولفات هم چنین در بسیاری از رشته های شیمی برای انجام واکنش های متنوع استفاده می شود.

کاربرد مس سولفات در سلامتی عمومی وپزشکی
کاربرد مس سولفات به عنوان ضد قارچ تنها در کشاورزی نیست ,بلکه هم چنین به عنوان یک گند زدا وضدعفونی کننده بر علیه عفونت های قارچی در انسان نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

مس سولفات در تهیه سبزپاریس برای کشتن پشه لارو که عامل مالاریا است به کار می رود.
برای جلوگیری از رشد جلبک ها مخصوصا در استخرهای شنا ومخازن آب به کار می رود.
مس سولفات به ریشه کن کردن نرم تنان در اسکله ها که باعث ایجاد انگل های کرم های پهن در انسان می شود کمک می کند.
بنابراین این ها همه درباره ی کاربرد های مس سولفات بود.علاوه بر کاربرد های فوق مس سولفات ,این همچنین در تهیه ی چوب های نگهدارنده برای محافظت تیر ها از کرم زدگی ویا پوسیدگی چوب استفاده می شود.همچنین به عنوان دندانه در رنگرزی وبه عنوان یک واکنشگر در فرایند دباغی مورد استفاده قرار می گیرد.علاوه بر این رشد دادن بلورهای مس سولفات یکی از پروژه های زیبای علمی متداول برای دانش آموزان راهنمایی ودبیرستان است.

( توصیه )  استفاده از هر نوع کود را در راستای اصلاح و تقویت خاک زمین زارعی و باغات بر اساس نتیجه آزمون خاک ، صرفاٌ با نظر کارشناسان مجرب و مهندسین سازمان جهاد و کشاورزی منطقه خود انجام دهید.

سولفات مس  Cu با آنالیز    18-20%

سولفات مس  Cu با آنالیز    24% 

بسته بندی: سولفات مس تولید داخلی و وارداتی در کیسه 25  kg موجود است.