چگونگی انتخاب کالای درخواستی در shayankar.ir ؟

  • خریدار درخواست خود را با ذکر نام کالا و تناژ و مشخصات حقیقی و حقوقی از طریق ثبت سفارش وبسایت شایانکار ثبت نماید.

تبصره ۱- شرکت بنا به درخواست خریدار آنالیز و یا نمونه کالای درخواستی را به وی ارسال نماید(ارسال نمونه با اخذ هزینه امکان پذیر است)

  •  با موافقت خریدار نسبت به صدور پیش فاکتور توسط شرکت اقدام و پیش فاکتور قیمت + تناژ + وضعیت هزیه انبارداری و حمل + ارزش  افزوده (۸%) را بصورت شفاف طی فرمی صادر و به خریدار اعلام می  شود.
  •  با تایید پیش فاکتور توسط خریدار ،خریدار پیش فاکتور را به حساب اعلام شده واریز می نماید.
  •  شرکت  پس از دریافت وجه کالا،نسبت به اعلام حواله و یا بارگیری اقدام نماید.