چگونگی ارسال نمونه برای دانشجویان و محققان و دانش پژوهان ؟

ارسال نمونه برای دانشجویان ، محققان و دانش پژوهان با دریافت هزینه نمونه ارسال می گردد . (حضوری و یا با پست پیشتاز و غیره) (هزینه دریافتی فقط بابت هزینه جابجایی نمونه است و هیچ گونه وجه و سودی بابت نمونه اخذ نمی گردد)