حمایت از پژوهشگران

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

دانشجویان ، دانش پژوهان و مبتکر ایده های برتر می توانند برای دریافت ۱۰۰ الی ۲۰۰ گرم نمونه مواد شیمیایی و معدنی «فرم درخواست نمونه» را تکمیل و ارسال نمایند .کارشناسان کیمیا پارس شایانکار درخواست شما را پیگیری کرده و ظرف ۷۲ ساعت با شما تماس حاصل می  نمایند . جهت پیگیری می توانید بعد از ۷۲ ساعت کاری از طریق تلفن و یا ایمیل شرکت تماس حاصل فرمایید .

کیمیا پارس شایانکار به عنوان بخش خصوصی در راستای ارتقاء اقتصاد کشور، خدمات رسانی به دانش پژوهان و حمایت از پروژه ها و طرح های نوین و برتر را وظیفه خود می داند .

حمایت از پژوهشگران